Logo
Máte otázku? Zavolajte
0 ks
za 0,00 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
 1. Úvod
 2. AKO NAKUPOVAŤ
 3. Reklamácie

Nenašli ste tovar, ktorý hľadáte? Opýtajte sa


 

 
Reklamácie

1. Rady ako predísť nepríjemnostiam pri riešení reklamácie

Pri uplatňovaní reklamácie platia ustanovenia Reklamačného poriadku uvedeného vo Všeobecných obchodných podmienkach.

1.1. Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie výrobku alebo obalu výrobku, je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Výhradu k tovaru uvedie kupujúci buď na preberací list, alebo vyhotoví s prepravcom škodový zápis. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

1.2. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr však do 24 hodín od doručenia tovaru. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

1.3. Zákazník je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. V prípade nekompletnosti balenia musí kupujúci pri doručení kuriérom spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované.

1.4. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

1.5. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel, alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedokáže opak. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:

 • bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy,
 • primeraným znížením kúpnej ceny,
 • náhradným dodaním tovaru,
 • odstúpením od zmluvy.

1.6. Pokiaľ je na vykonanie opravy určená iná osoba (napr. autorizovaný servis), je predávajúci povinný prijať reklamáciu. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu, ale potom ju postúpi autorizovanému stredisku. Predávajúci rozhodne o reklamácií ihneď, v zložitých prípadoch na základe vyjadrenia autorizovaného servisu. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady.

2. Upozornenie

2.1. Pokiaľ prevzaté zariadenie odovzdal zákazník bez pôvodného obalu alebo náhradného balenia, Predávajúci nepreberá zodpovednosť za prípadne poškodenie zariadenia počas prepravy do servisného strediska.

2.2. Pokiaľ sa v servisnom stredisku prejaví mechanické poškodenie alebo iné poškodenie, na ktoré sa nevzťahuje záruka, servisné stredisko respektíve predávajúci si môže nárokovať od zákazníka úhradu za diagnostiku a/alebo prepravu zariadenia z a do servisného strediska, prípadne iné náhrady spojené s reklamáciou.

3. Postup reklamácie

Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:

 1. Vyplňte formulár uvedený nižšie a odošlite ho.
 2. V prípade vizuálneho poškodenia výrobku alebo v prípade, kedy tak môžete urýchliť Vašu reklamáciu, zašlite e-mailom fotografiu výrobku s detailom problematického miesta. Do e-mailu nezabudnite uviesť aj Vaše meno, priezvisko a názov výrobku, ktorý ste uviedli do formulára.
 3. Do 24 hodín (v pracovné dni) od doručenia reklamácie Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe (adresa autorizovaného servisného strediska, ktoré je najbližšie Vášmu bydlisku alebo iný postup doporučený naším predajcom).
 4. Riaďte sa pokynmi, ktoré Vám budú zaslané a pošlite tovar na určenú adresu spolu s popisom závady, záručným listom a dokladom o kúpe. Vo vlastnom záujme prosím zasielajte reklamované produkty určené servisu priamo na daný servis, v prípade zaslania do sídla našej firmy dôjde iba k predĺženiu doby vybavenia reklamácie z dôvodu dodatočnej prepravy.

4. Odoslanie reklamácie

Údaje označené hviezdičkou (*) sú povinné.

Reklamácia

Meno a priezvisko *
Adresa *
E-mail *
Telefón *
Číslo faktúry (dokladu o kúpe) *
Názov a typ výrobku *
Sériové číslo výrobku
Stručný popis problému *
Podrobný popis problému *
Preferované riešenie *
Číslo účtu (ak požadujete vrátenie peňazí)
Opíšte text obrázku*
Copyright (C) 2023 TERMOSHOP, s.r.o.. Všetky práva vyhradené. (Všeobecné obchodné podmienky)
Materiály zverejnené na stránke www.termoshop.sk sú chránené zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach
súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.
Použitie a kopírovanie týchto materiálov je možné len v súlade s platnou právnou úpravou.